Naše ceny

Cenník platný od 1.12.2019.

Taxa 1: mesto 2,- €

Taxa 2: mesto 2,50 € Zóna B / podĺa zoznamu ulíc

Taxa 3: mesto 3,- € Zóna C / podĺa zoznamu ulíc

Taxa 4: mesto +0,50 € Pri telefonickej objednávke na čas

Taxa 5: mimo mesto 0,49 € štartovné + 0,79 € / 1km

Cintorín, Tesco, Prvá STK 2,50 €
Baltranz, Hubert, Osada hliník 3,- €
Zúgov, Letisko, Colnica, STK - Komárňanská cesta 4,- €
Tekvičné pole 6,- €

work

Približné ceny okolitých miest a ulíc uvedené v cenníku: