Zásady ochrany osobnych údajov
Dátum účinnosti: 26. 6. 2022
Aktualizované dňa: 26. 6. 2022
Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú zásady spoločnosti Elpo Taxi s.r.o. týkajúce sa zberu a používanie informácií, ktoré zhromažďujeme, keď navštívite https://elpotaxi.sk (ďalej len „Služba“). Tieto Zásady ochrany osobných údajov popisujú vaše práva na ochranu osobných údajov a ako ste chránení podľa zákonov na ochranu osobných údajov.
Používaním našej Služby vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním a používaním vašich informácií v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Ak nesúhlasíte so zberom, nevstupujte do našej služby ani ju nepoužívajte a používanie vašich údajov, ako je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Tieto Zásady ochrany osobných údajov boli vytvorené s pomoc nástroja Generátor zásad ochrany osobných údajov súborov cookie.
Spoločnosť Elpo Taxi je oprávnená kedykoľvek upraviť tieto zásady ochrany osobných údajov. Môže sa to stať bez predchádzajúceho upozornenia.
Elpo Taxi zverejní upravené Zásady ochrany osobných údajov na stránke https://elpotaxi.sk

Zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov

Informácie, ktoré zhromažďujeme

Pri používaní našej Služby budete vyzvaní, aby ste nám poskytli osobné údaje, na ktoré ste zvykli kontaktovať alebo identifikovať vás. https://elpotaxi.sk zhromažďuje nasledujúce informácie:
 • Údaje o používaní
Údaje o používaní zahŕňajú:
 • Adresy internetového protokolu (IP) počítačov pristupujúcich na stránku
 • Žiadosti o webové stránky
 • Odkazujúce webové stránky
 • Prehliadač používaný na prístup na stránku
 • Čas a dátum prístupu

Ako zhromažďujeme informácie

https://elpotaxi.sk zhromažďuje a prijíma od vás informácie nasledujúcim spôsobom:
 • Keď vyplníte registračný formulár alebo inak odošlete svoje osobné údaje.
 • Pri interakcii s našou službou.
Vaše informácie budú uložené po dobu až 30 dní už nie je povinný vám poskytovať služby. Vaše údaje môžu byť uchovávané počas dlhšieho obdobia ohlasovanie alebo vedenie záznamov v súlade s platnými zákonmi. Informácie, ktoré vás neidentifikujú osobne môžu byť uložené na dobu neurčitú.

Ako používame vaše informácie

https://elpotaxi.sk môže použiť vaše údaje na nasledujúce účely:
 • Poskytovanie a udržiavanie našej Služby, ako aj monitorovanie používania našej Služby.
 • Na iné účely. Elpo Taxi použije vaše informácie na analýzu údajov na identifikáciu použitia trendy alebo určiť efektívnosť našich marketingových kampaní, keď je to primerané. Budeme používať vaše informácie na vyhodnotenie a zlepšenie našej Služby, produktov, služieb a marketingového úsilia.
 • Kontaktovať vás. Elpo Taxi vás bude kontaktovať e-mailom, telefónom, SMS alebo inou formou elektronická komunikácia súvisiaca s funkciami, produktmi, službami alebo bezpečnostnými aktualizáciami, keď nevyhnutné alebo primerané.
 • Aby sme vás informovali o novinky, všeobecné informácie, špeciálne ponuky, nové služby a udalosti.
 • Zhromažďovanie referencií a spätnej väzby od zákazníkov. Ak zdieľate posudok alebo recenziu o svojom skúsenosti s používaním našej Služby, budú zdieľané alebo inak použité na webovej stránke.
 • Informácie o správe. Vaše osobné údaje budú použité ako súčasť prevádzky našej spoločnosti Postupy správy webových stránok.
 • Riešenie sporov a ochrana stránok. Vaše informácie budú použité v prípade súdneho spor na vyriešenie problémov súvisiacich s našou službou.

Ako zdieľame vaše informácie

Elpo Taxi bude zdieľať vaše informácie, ak je to možné, v nasledujúcich situáciách:
 • S vaším súhlasom. Elpo Taxi bude zdieľať vaše informácie na akýkoľvek účel s vaším explicitným obsahom súhlas.

Zdieľanie treťou stranou

Vaše informácie môžu byť zverejnené z ďalších dôvodov vrátane:
 • Dodržiavanie príslušných zákonov, nariadení alebo súdnych príkazov.
 • Reagovanie na tvrdenia, že vaše používanie našej Služby porušuje práva tretích strán.
 • Presadzovanie zmlúv, ktoré s nami uzavriete, vrátane týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Súbory cookie

Cookies sú malé textové súbory, ktoré do vášho počítača ukladajú webové stránky, ktoré navštívite. Používajú webové stránky cookies, ktoré pomáhajú používateľom efektívne sa pohybovať a vykonávať určité funkcie. Súbory cookie, ktoré sú potrebné pre aby webové stránky fungovali správne, je povolené nastaviť bez vášho súhlasu. Všetky ostatné súbory cookie potrebujú na schválenie pred ich nastavením v prehliadači.
 • Bezpodmienečne nevyhnutné súbory cookie. Nevyhnutne nevyhnutné súbory cookie umožňujú základné funkcie webovej stránky, ako napr prihlasovanie používateľov a správa účtu. Webovú stránku nie je možné správne používať bez nevyhnutne potrebných súborov cookie.
 • Súbory cookie zacielenia. Súbory cookie zacielenia sa používajú na identifikáciu návštevníkov medzi rôznymi webovými stránkami, napr. obsahoví partneri, bannerové siete. Tieto súbory cookie môžu spoločnosti použiť na vytvorenie profilu záujmov návštevníkov alebo zobrazovanie relevantných reklám na iných webových stránkach.
 • Funkčné súbory cookie. Funkčné súbory cookie sa používajú na zapamätanie informácií o návštevníkoch na webové stránky, napr. jazyk, časové pásmo, vylepšený obsah.
 • Neklasifikované súbory cookie. Neklasifikované súbory cookie sú súbory cookie, ktoré nepatria do žiadnej inej kategórie alebo sú v procese kategorizácie.
 • Výkonnostné cookies. Výkonnostné cookies sa používajú na zistenie, ako návštevníci používajú webovú stránku, napr. analytické súbory cookie. Tieto súbory cookie nemožno použiť na priamu identifikáciu určitého návštevníka.

Bezpečnosť

Bezpečnosť vašich informácií je pre nás dôležitá. https://elpotaxi.sk využíva celý rad bezpečnostných opatrení, aby zabránil zneužitiu, strate alebo zmene informácií, ktoré ste nám poskytli. Keďže však nemôžeme zaručiť bezpečnosť informácií, ktoré nám poskytujete, musíte k našej službe pristupovať u vás vlastné riziko.
Elpo Taxi nezodpovedá za výkon webových stránok prevádzkované tretími stranami alebo vaše interakcie s nimi. Keď opustíte túto webovú stránku, odporúčame vám skontrolovať postupy ochrany osobných údajov iných webových stránok, s ktorými komunikujete, a určiť primeranosť týchto postupov.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte nasledujúcimi spôsobmi:
Názov: Elpo Taxi s.r.o.
Adresa: M.R. Štefánika 10 Nové Zámky
E-mail: elpotaxi@gmail.com
Webová stránka: https://elpotaxi.sk